EB-5 Fon Kaynaklarını Anlamak: Uygun Kaynaklar ve Önerilen Kanıtlar

Facebook
Twitter
LinkedIn

EB-5 göçmen yatırımcı programı, yabancı yatırımcıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ABD’de yasal kalıcı oturma izni almalarına olanak tanımaktadır. ABD’li çalışanlar için 10 istihdam yaratacak en az 900.000 $’lık bir yatırım gerektirmektedir. Ancak EB-5 vize sürecinin en kritik yönlerinden biri yatırım fonlarının meşruiyetinin kanıtlanmasıdır.

Bu kılavuz, EB-5 fon kaynağı gerekliliği konusunda size yol gösterecek, geçerli fon kaynaklarını ve bunların yasallığını etkili bir şekilde nasıl göstereceğinizi tartışacaktır.

EB-5 Vizesine Genel Bakış

EB-5 (istihdama dayalı beşinci tercih) vizesi, başvuru sahiplerinin ABD’li işçiler için en az on tam zamanlı işin yaratılmasına veya korunmasına yol açması gereken yeni bir ticari işletmeye (NCE) veya bölgesel bir merkez projesine yatırım yapmasını gerektiren bir göçmen vizesidir. Yatırım şartı, hedeflenen bir istihdam alanında en az 800.000 $ veya hedeflenmeyen bir istihdam alanında 1,05 milyon $’dır. Ayrıca, bu yatırım sermayesinin yasal olarak elde edilmiş veya kazanılmış olması gerekmektedir.

Daha ayrıntılı EB-5 vize gereklilikleri kılavuzumuzu okumak için buraya tıklayın.

Yasal EB-5 Fon Kaynağı

EB-5 fon kaynağı gerekliliği, yabancı yatırımcılar tarafından kullanılan yatırım sermayesinin yasal yollardan elde edilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), yatırımcılardan yatırım sermayelerinin kaynağını göstermelerini talep ederek kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetleri önlemeyi amaçlamaktadır. EB-5 fon kaynağı ne olursa olsun, kaynağının izini sürmek ve net bir yol göstermek hayati önem taşımaktadır.

İlk bakışta yeterince basit görünse de, EB-5 vizesi, EB-5 fon kaynağınızın karmaşıklığına bağlı olarak karmaşıklaşabilir. Bu fonları hangi yasal yollarla elde ettiğinizi gösterme zorunluluğu göz korkutucu olabilir.

Bu nedenle, hangi EB-5 fon kaynağının kullanılacağına dair stratejik kararlar almak ve tüm belgelerin sermayenin nereden geldiğini ve ABD’deki NCE veya bölgesel merkez proje yatırımınız için nasıl aktarıldığını göstermede doğru, geçerli ve etkili olduğunu doğrulamak için deneyimli bir EB-5 göçmenlik avukatıyla çalışmanızı öneririz.

Uygun EB-5 Fon Kaynağı ve Kanıtlar

EB-5 fon kaynağı şartını yerine getirmek için yatırılan sermaye yasal kaynaklardan gelmelidir. Bu kaynaklar aşağıdakileri içerebilir ve bunlarla kanıtlanabilir:

  • Kişisel tasarruflar veya istihdamdan elde edilen kazançlar

Önceki işlerinizden elde ettiğiniz net kazancınızın bir kısmını özenle biriktirdiğinizi ve bu birikimleri yatırımınızı karşılamak için kullanmayı planladığınızı varsayalım. Bu durumda, istihdam kayıtları, banka ekstreleri, resmi maaş tavsiyesi veya maaş koçanları ve en az beş yıllık vergi beyannameleri gibi kanıtlar sunabilirsiniz. Genel olarak, tutarlı bir fon biriktirme geçmişi ve bu fonların yasal kaynağını göstermek için istihdam kayıtlarınız gibi meşru ve açık bir EB-5 fon kaynağı göstermelisiniz.

  • Ticari gelir

Kişisel tasarruflar veya istihdam kazançlarına benzer şekilde, işletmenizin gelirini de kullanabilirsiniz. İşletmenizin gelir ve kârını gösteren denetlenmiş mali tabloları sunun. Ticari faaliyetlerinizden gelen fonları gösteren banka ekstrelerini sağlayın. Faturalar ve sözleşmeler, vergi beyannameleri ve işletme ruhsatlarının yanı sıra gelirin meşruiyetini daha da kanıtlayabilir.

  • Mülk veya varlık satışı

Yatırım sermayeniz için kullanmak üzere sattığınız bir mülkünüz veya varlığınız olduğunu varsayalım. Yeterli kanıt sağlamak için satış sözleşmelerini veya satış işlemlerinin belgelerini, satın alma makbuzlarını, varlık mülkiyetinin devrini, emlak veya tapu vergisi ödemelerinin kanıtını ve satış gelirlerinin alındığını ve satıştan elde edilen fonların NCE’ye veya proje yatırımına yatırıldığını veya aktarıldığını gösteren banka hesap özetlerini kullanabilirsiniz.

  • Miras ve boşanma davaları

Mirasınızı yatırımınızı finanse etmek için de kullanabilirsiniz. Müteveffa ile olan akrabalığınızı kanıtlamanız gerekmektedir. Örneğin, ebeveyninizden miras olarak para aldıysanız, ilişkinizi kanıtlamak için onların ölüm belgesini ve sizin doğum belgenizi sunun. Ayrıca vasiyetlerinin bir kopyasını ve hesaplarından varisleri olarak size para transferini gösteren banka hesap özetlerini de kullanabilirsiniz.

Yakın zamanda vefat etmişlerse, ölen kişinin maaş bordroları ve vergi beyannameleri gibi fonların yasal olarak elde edildiğini gösteren kanıtlarla, bu fonların başlangıçta yasal olarak elde edildiğine dair kanıt elde etmek daha kolay olacaktır. Eğer bu kişiler uzun zaman önce vefat etmişlerse, fonun kaynağına ilişkin kanıt elde etmek zorlaşabilir. Bu durumda, net bir EB-5 fon kaynağı ve yolu sağlamak için göçmenlik avukatınızla birlikte çalışmak en iyisidir.

Boşanma anlaşmaları yoluyla elde edilen fonlar, nafaka, hukuk davası ve diğer yasal işlemlerin kopyaları ile kanıtlanabilir. Bu, resmi mahkeme kararı kanıtlarıyla desteklendiği sürece kullanılabilir.

  • Stok satışı

Şirketinizin veya işletmenizin bir kısmını hisse senedi şeklinde üçüncü taraf bir yatırımcıya sattıysanız, para izini şirketin kuruluşuna kadar takip ederek hisse senedi satışını kanıtlayabilirsiniz. İşletmenin sahibi olduğunuza dair kanıt, ilk başlangıç sermayesinin kaynağı, satış sırasında şirketin değerlemesinin piyasa değerine göre makul olduğuna dair kanıt ve beş yıllık gelir vergisi beyannamesi sunabilirsiniz.

  • Hediye

Yatırım sermayeniz bir bağıştan geliyorsa, bağışçı ile ilişkinizi kurarak bunun meşruiyetini kanıtlayabilirsiniz. Hediye edilen fonun kaynağını, fonu hediye etme niyetini ve bağışçı ile hediye alan arasındaki ilişkiyi açıklayan bir hediye beyannamesi gibi belgeleri kullanabilirsiniz. Banka ekstreleri fonların çekildiğini ve fon transferlerinin belgelendiğini göstermelidir.

Bağışçının size hediye ettiği fonun da yasal olarak elde edildiğini, örneğin bağışçının birkaç yıllık vergi beyannamelerinde gösterilen istihdam geliri yoluyla kanıtlamaya hazır olun. Bu hediyeyi geri ödeme beklentiniz olmadığını kanıtlayan noter onaylı bir beyanda bulunun.

  • Kredi

Kurumsal bir borç veren veya bir birey tarafından verilen kredileri kullanabilirsiniz. Örneğin eviniz gibi teminatlarla güvence altına alınmış krediler öneriyoruz. Teminatsız kredilerden kaçınmak en iyisidir.

Şartları, koşulları ve teminatı özetleyen kapsamlı bir kredi sözleşmesi sağlayın. Senetleri ve krediyi güvence altına alan tüm yasal belgeleri ekleyin. Kişisel bir kredi ise, kredi verenin kredi transferini gösteren banka hesap özetlerini sağlayın ve bu kişinin size borç verdiği fonları nasıl elde ettiğini belgeleyin. Banka ekstreleri veya diğer kayıtlar aracılığıyla geri ödemeyi kanıtlayın.

Bir Göçmenlik Avukatına Danışın veya Avukat Tutun

EB-5 vizesi en karmaşık vize kategorilerinden biridir. Süreci sorunsuz bir şekilde yürütebilmeniz ve başarılı bir başvuru yapabilmeniz için deneyimli bir göçmenlik avukatı, özellikle de EB-5 vizesi konusunda uzmanlaşmış bir avukat tutmanızı öneririz.

Göçmenlik İş Planı’nın güvenilir ve deneyimli göçmenlik avukatları ve iş planı yazarlarından oluşan ağı size rehberlik etmek için burada. Bugün ücretsiz danışmanlık için bize mesaj atın!

Related Posts

I NEED HELP TO PREPARE MY VISA APPLICATION