Vize Başvurunuz İçin Önemli Olan Sekiz E-2 Vize Şartı

Facebook
Twitter
LinkedIn

eight-e2-visa-requirements_e2

E-2 Vizesi gereklilikleri, ABD göçmenlik tüzükleri ve yönetmelikleri tarafından yönlendirilmektedir. Ancak, gerekliliklerde öngörülen ve konsolosluk veya USCIS memurlarının destekleyici belgeleri incelerken muhakemelerini kullanmalarını gerektiren birçok gri alan vardır.

Bazı konsolosluk ve USCIS memurları diğerlerinden daha zor olabilir ve zaman zaman başvuruları biraz farklı şekillerde karara bağlayabilir. Başvuruların değerlendirilmesindeki bu farklılık, onay sürecinde önemli bir fark yaratabilir. Genel olarak, mesele esasen deneyime dayanıyor.

E-2 Antlaşma Yatırımcı Vizesi, uluslararası yatırımlardaki artış ve Amerika Birleşik Devletleri ile diğer ülkeler arasındaki İkili Yatırım Antlaşmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. E-2 vizesi ile sadece yabancı yatırımcı için değil, aynı zamanda sermaye girişi ve istihdam yaratma ile Amerika Birleşik Devletleri için de iki taraflı faydalar vardır. 2015 yılında toplam 52.122 E-2 Vizesi başvurusu yapılmış, 41.152’si onaylanmış ve 10.972’si reddedilmiştir.[1]
Ancak E-2 Vizesi, daimi ikamete yol açacak bir vize değildir. EB-5 Yatırımcı “Yeşil Kart “ından ayırt edilmelidir.

ImmigrationBusinessPlan.com, E2 vizesi gereklilikleri konusunda on yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Davanızı görüşmekten ve sizinkine benzer davalardaki deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Yatırım yapmak veya bir iş kurmak ve aynı zamanda uzun süreli de olsa Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamak isteyen kişiler için en popüler göçmen olmayan vizelerden biri E-2 Antlaşma Yatırımcı Vizesidir.

Peki E-2 Yatırımcı Vizesi için temel gereklilikler nelerdir?

E-2 vizesi için gerekli şartlar oldukça kapsamlıdır ve gerekli destekleyici kanıtları hazırlamak için sertifikalı bir ABD göçmenlik avukatından ve bir göçmenlik iş planlayıcısından tavsiye almak önemlidir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri dışındaysanız Dışişleri Bakanlığı (DOS) konsolosluk memurundan veya Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen olmayan vize statüsündeyseniz Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nden (USCIS) onay alma şansınızı artıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik yasalarına göre E-2 vizesi için genel şartlar şunlardır:

1. Gerekli anlaşma:

E-2 vizesine hak kazanmadan önce Amerika Birleşik Devletleri ile ülkeniz arasında bir anlaşma olmalıdır. Bkz. Nitelikli Anlaşma Ülkeleri: E2 Antlaşması Ülkeleri Listesi

2. Anlaşma ülkesinin vatandaşlığına sahip olmak:

Sizin veya işletmenizin anlaşma ülkesinin vatandaşlığına sahip olması gerekir. Uyruğunuz ülkenizin yasaları tarafından belirlenir. Ancak, bir işletmenin tabiiyeti, o işletmenin sahiplerinin tabiiyetine göre belirlenir. İşletmenin nerede kurulduğunun uyrukluk şartıyla bir ilgisi yoktur. Karar veren memurlar, anlaşma ülkesi vatandaşlarının yüzde 50’sinin işletmenin sahibi olup olmadığına bakacaktır. Eğer işletme bir şirket ise, memurlar hissedarların uyruğunu araştıracaktır.

3. Aktif yatırım veya yatırım sürecinde:

Yatırım:

Sermaye varlıklarına/fonlarına sahip olduğunuzu ve bunları kontrol ettiğinizi ve finansal kazanç sağlayacak bir işe yatırım yapma riskini aldığınızı göstermelisiniz. Tasarruf, hediye, miras, yarışma gibi meşru yollardan elde edilen ve kontrolünüz altında olan fonlar E-2 yatırımı olarak değerlendirilebilir.

Yatırım sürecinde:

Fonlarınız veya varlıklarınız yatırım için taahhüt edilmiş olmalı ve gerçek ve geri alınamaz olmalıdır. Ayrıca, sadece uygun iş fırsatları arayışında, bir sözleşme imzalama aşamasında, yatırım yapma niyetinde, bir banka hesabında taahhüt edilmemiş fonlara sahip veya taahhüdü olmayan muhtemel yatırım düzenlemelerinde değil, fiili iş faaliyetlerinin başlangıcına yakın olmalısınız.

4. İşletme gerçek ve faal bir ticari işletme olmalıdır:

İşletme bir hizmet veya mal üretmelidir ve bir kağıt organizasyonu olamaz. “Kâr amacı güden ticari bir işletme” olmalıdır, kâğıt üzerinde bir kuruluş veya atıl bir spekülatif yatırım olmamalıdır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar uygun değildir.

5. Yatırım önemli miktarda bir sermaye olmalıdır:

Önemli miktarda sermaye olarak kabul edilen asgari bir dolar rakamı yoktur. Bu gerekliliğin amacı spekülatif ve riskli yatırımları önlemektir. Yatırımcının işin başarısına tartışmasız bir şekilde bağlı olduğuna dair bir güvence olmalıdır. Yetkililer işin niteliğine ve öngörülen başarısına bakacaktır

[1] https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/NIVWorkload/FY2015NIVWorkloadbyVisaCategory.pdf

6. Marjinal bir yatırım olmamalı:

    1. “Marjinal yatırım”, “yatırımcı ve ailesi için asgari bir yaşam standardı sağlamaya yetecek kadar gelir elde etmek için mevcut veya gelecekteki kapasiteye sahip olmayan yatırım” olarak tanımlanmaktadır.

[9 FAM 402.9-6(E)] Bir yatırımcının “gelecekteki kapasiteyi” belirlemesine izin verilen zaman dilimi, işletmenin başlangıç tarihinden itibaren beş yıldır.

7. E-2 Yatırımcı Başvuru Sahibi işletmeyi geliştirmeli ve yönetmelidir.

Bu şartı yerine getirebilmeniz için, işletmenin en az yüzde 50’sine sahip olmanız veya bir yönetici veya yönetici pozisyonu aracılığıyla işletmenin operasyonel kontrolüne sahip olmanız gerekir. Bir ortak girişimde veya iki tarafla eşit ortaklıkta kontrol sahibi olmak, yönetim kontrolüne sahip olmak olarak değerlendirilebilir.

Ana yatırımcının bir çalışanı, bir amir, müdür, yönetici ise veya Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan işletme için gerekli olan son derece uzmanlaşmış becerilere sahipse, E-2 vizesine hak kazanabilir.

8. Başvuru sahibinin Birleşik Devletler’den ayrılma niyeti

E-2 statünüz sona erdiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılma niyetinde olmalısınız. Niyetinizi ortaya koymanız ya da terk etmeyeceğiniz bir yabancı ikametgaha sahip olmanız gerekmez. Tek yapmanız gereken, memura hiç şüphesiz ülkenize dönmek istediğinizi söylemektir. Gerçek niyetinizin daha fazla sorgulanmasını tetikleyecek karşıt kanıtlar (örneğin, bir akrabanızdan göç etmek için dilekçe) olmadığı sürece bu memur için yeterlidir.

 

Related Posts

I NEED HELP TO PREPARE MY VISA APPLICATION